banner

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC, CÔNG TÁC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC, CÔNG TÁC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018- 2019

Số kí hiệu 10/KH-THPT TN
Ngày ban hành 16/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/09/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường THPT Thanh Nưa
Người ký Nguyễn Thanh Tùng

Nội dung

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT THANH NƯA
 
Số: 10/KH-THPT TN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Điện Biên, ngày 17 tháng 09 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT,
CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC, CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
NĂM HỌC 2018- 2019
 

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn: Số 1605/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;
- Căn cứ công văn số 1614/SGDĐT-KTQLCLGD, ngày 21/8/2018 của Sở GD&ĐT Điện Biên về việc hướng dẫn nhiệm vụ KT&QLCLGD năm học 2018-2019;
- Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của trường THPT Thanh Nưa.
- Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện tại, trường THPT Thanh Nưa xây dựng kế hoạch chỉ đạo quản lí cơ sở vật chất, công tác thiết bị dạy học và công tác lao động năm học 2018 - 2019 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tăng cường tu sửa, bảo quản hệ thống cơ sở vật chất đã có phục vụ hiệu quả cho các hoạt động giáo dục, hoàn thiện các hạng mục CSVC còn thiếu để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức hiệu quả việc bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy, phát huy tốt nhiệm vụ thư viện chuẩn cung cấp sách, tài liệu tham khảo.
- Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc bảo quản, khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng học ngoại ngữ, phòng tin học, phòng thí nghiệm Vật lý và phòng thí nghiệm Hóa- sinh.
- Thực hiện LĐ dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chăm sóc tốt hệ thống cây bóng mát; góp phần tích cực tạo môi trường xanh- sạch- đẹp, đảm bảo nội dung xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
II. Nhiệm vụ cụ thể
- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy.
- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
- Huy động các nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp và an toàn.
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy.
- Sử dụng, khai thác các phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, khuyến khích giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT (quản lý điểm, thông tin báo cáo qua mạng Internet). Đảm bảo tất cả các phòng học đều có đường truyền Internet phục vụ hoạt động dạy và học.
- Chỉ đạo bổ sung nguồn tư liệu, trang trí làm phong phú thêm phòng truyền thống của nhà trường.
- Duy trì hoạt động nấu ăn tập trung cho học sinh nội trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có kế hoạch tu sửa, bổ sung, bảo quản CSVC khu nội trú.
III. Tổ chức thực hiện:
- Đầu năm học Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thiết bị - thư viện, kế toán, giáo viên kiêm nhiệm (GVKN) của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học sau đó trình lên Hiệu trưởng phê duyệt.
- Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, kế hoạch phải được thông qua Hội nghị CB-VC nhà trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng và tốt nhiệm vụ của mình.
- Phó hiệu trưởng cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, các phong trào, các buổi sinh hoạt của Đoàn TN…
- Duy trì tốt lịch trực, lịch làm việc của nhân viên tổ văn phòng; nhân viên phụ trách công tác thiết bị - thư viện; nhân viên y tế đảm bảo tốt các hoạt động phục vụ giáo viên và học sinh.
- Triển khai Kế hoạch công tác CSVC, trang thiết bị dạy học hàng tháng thông qua lịch công tác tuần và Kế hoạch công tác tháng. Giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân phụ trách và từng nhiệm vụ cụ thể theo lịch công tác tuần.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu và đảm bảo về ngân sách cho các hoạt động chung của nhà trường.
- Các lớp thực hiện kế hoạch LĐ: Ít nhất hai tuần 1 buổi (có kế hoạch kèm theo)
- Sau mỗi học kỳ có tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch từ đó điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn và sự thay đổi của nhà trường.
IV. Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ chi tiết năm học 2018 - 2019
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện
8/2018 -Tổ chức nhận bàn giao CSVC sau hè; Kiểm kê tình trạng CSVC; các thiết bị phục vụ học tập.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, (kiểm tra chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên) qua đó đề xuất với hiệu trưởng sửa chữa các tài sản bị hư hỏng.
- Thực hiện KH chăm sóc bồn hoa cây cảnh, các cây bóng mát trong khuôn viên trường.
 - Tổng vệ sinh khu vực, khuôn viên trường học, phòng học, khu vực xung quanh trường.
- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt lại các hệ thống điện, đèn, quạt...
- Tổ chức tổng dọn vệ sinh quét dọn các khu vực trong khuôn viên trường.
- Phối hợp với Đoàn TN kiểm tra thường xuyên và định kỳ về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong hoạt động dịch vụ nước uống, nhà vệ sinh.
- Kiểm tra phòng thiết bị, thư viện trong công tác bảo quản, chuẩn bị cho năm học mới.
- Kiểm tra công tác phục vụ SGK, TL cho giáo viên, học sinh. Các điều kiện phục vụ HS (đồng phục, đồ dùng học tập…)
- Kiểm kê phòng thiết bị, thư viện. Tổ chức cho giáo viên, học sinh đăng ký và mượn.
- Tiếp nhận bộ dụng cụ  nấu ăn cho HS nội trú, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận phụ trách nấu ăn và giáo viên hỗ trợ nấu ăn tập trung cho HS nội trú.
- Thường xuyên kiểm tra CSVC, vệ sinh, phòng ở và việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khu nội trú.
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- Ban quản trú
- HS các lớp.
 
9/2018 - Tiếp tục mở rộng và khai thác sử dụng phòng truyền thống của nhà trường.
- Thống kê số lượng thiết bị giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy mới.
- Tạo cơ sở dữ liệu quản lý học sinh bằng phần mềm
- Theo dõi việc bảo quản, giao nhận thiết bị giảng dạy, thường xuyên kiểm tra công tác thư viện, thiết bị về sổ sách, về bảo quản thiết bị (thực hiện đúng quy định nhà trường).
- Chuẩn bị tốt máy tính, máy chiếu phục vụ các chuyên đề của giáo viên.
- Tổ chức LĐ: chăm sóc bồn hoa, cây xanh
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, BV.
- HS các lớp.
10/2018 - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ KH thao giảng, KH thanh tra nội bộ trường học.
- Kiểm tra lần 1 hệ thống sổ sách tổ văn phòng, các nhân viên thiết bị - thư viện, văn thư, nhân viên phục vụ và toàn bộ tình trạng cơ sở vật chất nhà trường phục vụ đầu năm học mới.
- Kiểm tra công tác vệ sinh, y tế học đường và việc giữ vệ sinh cá nhân của HS.
- Các lớp LĐ theo KH tháng
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
11/2018 - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ KH thao giảng 20/11.
- Kiểm tra kết quả phục vụ của phòng thiết bị-thư viện; nhân viên y tế; nhân viên văn thư; nhân viên phục vụ.
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường; giữ tài sản chung, giáo dục pháp luật, kĩ năng sống.
- Các lớp LĐ theo KH tháng: Tổng vệ sinh trường, lớp.
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
12/2018 - Lập kế hoạch phân công kiểm kê tài sản CSVC; Kiểm kê toàn diện: Khu nội trú HS, phòng thiết bị, phòng thư viện, nhà Đa năng và công tác y tế; văn thư; phục vụ.
- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng học sinh ý thức giữ gìn tài sản, có tinh thần tiết kiệm điện thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, các buổi học kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt đầu tuần…
- Chuẩn bị các điều kiện CSVC phục vụ thi học kỳ I.
- Các lớp thực hiện LĐ theo KH tháng.
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
1/2019 - Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên.
- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.
- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.
- Báo cáo tình hình CSVC; tài sản tăng, giảm.
- Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường; Sân chơi, bãi tập.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC phục vụ sơ kết HKI; Tổ chức an toàn việc bàn giao CSVC trong thời gian nghỉ tết nguyên đán.
 - PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
2/2019 - Thường xuyên giám sát tình hình tài sản trong nhà trường, sửa chữa CSVC bị hư hỏng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của GV và HS.
- Chỉ đạo LĐ tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc và trồng cây xanh chào năm mới.
- Củng cố bổ sung các điều kiện về ánh sáng đảm bảo đủ sáng các phòng học mùa đông
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
3/2019 - Lập kế hoạch củng cố các phòng học mới tiếp nhận; bổ sung đủ các điều kiện để phục vụ học tập cho HS.
-Tăng cường kiểm tra việc mược trả thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ học tập cho học sinh.
- Kiểm tra giữ gìn vệ sinh môi trường; LĐ chăm sóc cây xanh và các bồn hoa.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học phục vụ KH thi GV dạy giỏi cấp tỉnh và kế hoạch thao giảng HK II.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC y tế phục vụ phòng bệnh theo mùa.
- Kiểm tra lần 2 công tác văn thư lưu trữ; các loại hồ sơ sổ sách nhà trường và các tổ chuyên môn.
 
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
 
4/2019 - Kiểm tra tình hình CSVC lần 2
- Kiểm tra thiết bị dạy học (quan sát, trao đổi với cán bộ phụ trách thiết bị).
- Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...). Kết quả mượn trả của giáo viên; học sinh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC phục KH thao giảng HK II, thi HSG cấp trường.
- Các lớp thực hiện LĐ theo KH tháng.
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
5/2019 - Lập kế hoạch kiểm kê, thu trả toàn bộ thiết bị, SGK-TL tham khảo.
-Tổ chức kiểm kê toàn bộ CSVC; Lập báo cáo đánh giá chất lượng.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC cho thi HK II.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường phục vụ cho tổng kết năm học.
- Tổng vệ sinh trường học, theo dõi và sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt.
- Khơi thông cống rãnh, chống ngập vào mùa mưa.
- Chỉ đạo tổng VS trường lớp, chăm sóc cây xanh.
- Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện (cho học sinh nghèo năm học mới).
- PHT, TTCM
- GVCN các lớp.
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
- Nhân viên thiết bị, y tế, thư viện, bảo vệ.
- HS các lớp.
6/2019 - Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC cho thi TN THPT, KH tuyển sinh năm học 2019- 2020.
- Tổ VP duy trì trực, bảo quản, bảo vệ CSVC nhà trường theo KH cụ thể.
- PHT, GVCN, các GV (được phân công cụ thể…)
- Tổ Văn phòng.
7/2019 - Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC cho công tác dạy phụ đạo hè cho HS ôn thi lại.
- Chỉ đạo HS rèn luyện đạo đức trong hè lao động dọn vệ sinh trường học, chăm sóc cây xanh.
- Duy trì trực cơ quan, có KH bảo quản, bảo vệ CSVC nhà trường.
- PHT, GVCN, các GV (được phân công cụ thể…)
- Tổ Văn phòng.
- Đoàn TN.
Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo quản lý cơ sở vật chất, công tác thiết bị dạy học và công tác LĐ của trường THPT Thanh Nưa trong năm học 2017 - 2018, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm sử dụng tài sản nhà trường, trang thiết bị dạy học đạt hiệu quả cao nhất, tạo được môi trường thân thiện, an toàn phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ GD& ĐT của nhà trường.
 
Nơi nhận:                                                                         
      - Ban giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                
      - Các tổ trưởng chuyên môn;
      - Đoàn TN;
      - Lưu VT.
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                  
 
                                                                                                    
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Đến
Tìm kiếm theo lĩnh vực
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THANH NƯA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
email: thptthanhnua@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153.962.111
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây